Yayın İlkeleri

YAYIN İLKELERİ


İnternet Bilinci Geliştirme:
Haberr.com, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.


Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı:
Haberr.com, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.


Eğitici olmak:
Haberr.com, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.


Cevap Hakkına Saygı:
Haberr.com, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.


Öncü olmak:
Haberr.com, internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.