Alp Er Tunga Destanı, Diriliş Ertuğrul Dizisi

Diriliş Ertuğrul dizisinde Doğan Alp'i ziyarete giden Kayı Alpleri, Kayı Beyi Ertuğrul'un kendilerine verdiği görevi yerine getirememenin üzüntüsünü yaşarken Bamsı Alp onlara atalarından Alp Er Tunga'nın destanını anlatarak dertlerini hafifletir.

Alp Er Tunga Destanı


Bir vakit Türk obalarına bir kaplan musallat olmuş, kırmadığı sürü haklamadığı er yokmuş. Herkes ne edeceğiz, nasıl yapacağız derken vaziyet Han'a kadar gitmiş. Han Köpürmüş.

- Han: Obalarım bu kaplanın zulmü altındayken, benim hanlığım nerede kaldı demiş.

En yakın adamıyla, 20 alpi 20 göndermiş obaya. Han'ın birde oğlu varmış. Oğlu gelmiş;

- Baba beni gönderesin, gönderesin ki, sana yakışır bir evlat olduğumu tüm cihana ispat edeyim, demiş.

Hanın oğlu kuvvetliymiş ama yaşı küçükmüş.

- Babası: Kanın kaynar bilirim lakin senin vaktin değildir demiş.

Oğlu boynunu büküp, rıza göstermiş.

Han'ın adamıyla 20 alpi kaplanı ararken, bir kükreme duyulmuş, tam ne olduğunu anlayamadan kaplan 20 alpide parçalayı vermiş, tam kaplan Han'ın adamı alpleri gibi son nefesini verecekken birden ortaya Han'ın oğlu çıkıp kaplanın boynunu sıkı vermiş.

Koca kaplan o yiğit erin kolları arasında can vermiş.

O günden sonra bu yiğit Er'e, Tunga namını vermişler.

Bu atamız Alp Er Tunga'nın hikayesidir.

- - - - -

Kurt balası, kurt olur....

Yorum Gönder

0 Yorumlar