Yabancıların Türkler Hakkında Söyledikleri Sözler

Yahudi medyası, avrupa ve amerikan medyaları, diğer medyalar her ne kadar Müslüman Türkler hakkında haber vermekten kaçınsalarda zaman zaman Müslüman Türklerden bahsetmek zorunda kalabiliyorlar. Örneğin Cristoph Colomb'un 1492 isimli filminde çatıları altınla kaplı Hindistan'ı bulmak için yola çıkacak, gideceği yeri söylüyor, kuzey kar, ortada Türkler var, güneyi macellan, marco falan denedi gibi şeyler söylerken laf arasında mecburen bir kaç kelime Müslüman Türkler'den bahsediyor. Bu yolcuğun ana sebebi Müslüman Türkler olmasına rağmen sadece bir kaç kelime bahsediyorlar.

Gene Mel Gibson'un Gelibolu isimli filminde koskoca bir filmin neredeyse yarısı Türklerle savaşı anlatmasına rağmen neredeyse hiç savaştıkları kişi Türkler değilmiş gibi basedilmekten kaçınılmış. Keza 2 saatten uzun Arabistanlı Lewrance filmi gene öyle. Dikkat ederseniz Avrupa ve Amerikanın son Bin yıllık tarihinde Müslüman Türksüz bir doğru dürüst ne savaşları vardır ne de yaşamları.

Birde üstüne üstlük Müslüman olmamız, İslam'inyetin bizlere verdiği emir ve yasaklara uymamız sebiyle kendilerine savaş dışında ne zulüm ettik, ne esaret altına aldık, ne de onları sömürdük. Hal böyle  adamlara bizleri kötülemek adına bir malzeme çıkmıyor, tek çıkan malzeme hep gördükleri güzel muamele, cesurluk, mertlik, yardım, iyilik. Yani ne anlatsa bizleri övmek zorunda kalıcak. Bu sebeple her haber ve filmde bizlerden ne kadar az bahsederlerse o kadar iyidir mantığıyla hareket edip sanki bizler dünyada hiç yokmuşuz gibi davranmaya çalışıyorlar.

Allah ırçılığı sevmez, bu sebeple bunu ancak İslam'iyetin biz Türk'lere ne kadar değer kattığı anlamında dikkate almanızı önerimim. Bazıları diyor ki Türkler İslam'dan önce de çok iyiydiler. E saf adam 120 ya da 220 bin Peygamber gelmiş dünya ya, bunlar her zaman İslami'yeti anlattılar, ayrıca yüksek kanıda söylenmektedir ki biz Hz. Nuh'un oğlu Yafes'in soyundan geliyoruz. Bir de Türkler 1000 yıldan fazladır İslamiyet'in liderliğini devam ettiriyorlar. Biz söz var (bu Hadis'de olabilir) Allah zalime hidayet vermez. Demek ki İslamiyetin liderliğini Allah zaten pek zalim olmayan bir millete verdi. Aramızdan zalimlerde çıkmış elbet, mesela Atilla, mesela CengizHan'ın ordusunda yer alan Türkler. Ama çoğunlukla düzgünler. Bu sebeple katıksız değiliz ama İslamiyet sayesinde çoğumuz Allah'a Çok Şükür düzgün insanlarız.

Bu tür sebeplerle İslamiyet karşıtı ülkeler en çok darbeyi Müslüman Türklerden yediler, heveslerini kursaklarında yüksek oradan Müslüman Türkler bıraktı. Ama gene de bu Müslüman Türk karşıtı kişilerden kötü sözlerinin yanı sıra bazen düzgün sözlerde çıkabiliyor. İşte kesin delilleri olmamakla birlikte tanınmış avrupa ve amerikalıların Müslüman Türkler hakkında söyledikleri bazı sözler:

- Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler. Albert Sorel

- Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk’ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır. Lord Byron (Kendisi Yunanistan ve Arnavutluğun Osmanlı'dan ayrılması için çabalamış ingiliz şairlerindendir.)

- Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir. Comenius (Çek Bilgini)

-Türk’ün şevkat ve insaniyet duygusunu inkar mümkün değildir. Bu duygu insanı atalete sevkedip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu büyük bir nezaketle yapılan konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı da mümkün değildir. Edmondo De AMICIS

-Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk’ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor. Gelland (Fransız Bilgini)
-Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar kurar ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa’nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı. Çarnayev (Rus Komutan)

-Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür. Moltke

-Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar. Andreas Phitiades

-“Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız. Yalnız ona iyi bir komutan gerektir. ” Mulman (İşte bu söze parmak basarım. Bize İmanlı, iyi ve korkusuz bir komutan gerekir.)

-Türkler muhakkak ki, Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir. Kayzerling

-“Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir. ” “Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.” Donaldson

-Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır ama anneler daha önemli.

-İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.
 Napoleon Bonaparte – Fransız İmparatoru

- “Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirebilirdim!..” Türk askerinin dalkılıç edecek kadar üzerine düşmemelidir, derdi. Bir kere dalkılıç olmayı göze almış birkaç yüz Türk meydana çıkarsa, önlerinde mağlûp olmamak mümkün değildir.
 Napoleon Bonaparte – Fransız İmparatoru

(Her eline aldığı orduğu katlettirip getiren bu beceriksizide dünyanın en iyi komutanı yapmaya çalışıyorlar ya. 500bin kişiyi rusyada, 80bin kişiyi Akka'da ve girdiği bir çok savaşta ordusuna ciddi kayıplar verdirip bir çok keresinde ordusunu orada bırakıp Fransaya gitmiştir. Bana bu özelliği ile M. Kamal'i andırıyor, o da çok kere ordusunu perişan hal getirtip sonra orada teredip gitmiştir. Gerçi ne yapsın adamlar Halid Bin Velid, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros, Turgut Reis, Oruç Reis, Cezzar Ahmet Paşa ve daha nicelerinin bile ondan kat be kat fazlası var ama adamların elinde tek dişe dokunur bu adam, o yüzden tek yapabilecekleri bize karşı onu büyük göstermek.)

-Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir. Pierre Loti (Bu yabancıların en çok bu yönlendirme huyuna ayar oluyor. Yok tabiat ana, yok doğanın mucizesi, yok şu yok bu gibi şeylerle insanların düşüncelerini Allah'tan ayırmaya çalışıyorlar. Sanki haşa Allah yok tabiat ana var gibi. Bu tür sözlere, ürünlere ve kişilere itibar etmeyiniz. Tek gerçek her gördüğün açıklanabilen veya açıklanamayan olay Allah'ın eseridir, onun sınamasıdır, onun çizdiği karderin sonucudur.)

-“Poltava’da esir oluyordum. Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi… gene kurtuldum. Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Denizin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindan da değilim. Hürüm, istediğimi yapıyorum. Lakin gene esirim; şevkatin, ülüvvü cenabın, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar.” Demirbaş ŞARL

-“Türklerden bahsediyorum… Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur.” Tasso – İtalyan Şair-Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır. Towsend (İngiliz Komutan), bu söz biraz yandaşlarını savaşa teşvik etmek için söylenen bir söze benziyor.

-Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz. William Martin

-Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder. Albert Einstein

-Türkler Asya’nın güçlü ulusudur. Albert Sorel

-Çanakkale’de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim. Sir Julien Corbet

-Türk’ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. fakat pek güç olan, türkün özünü göstermektir. bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez. Decamps (Fransız ressam)

-Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez. Baron Büsbek

-Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir. Charles Macfarlene

-Türkler kendilerini anlamayanlara, kim olursa olsun, kendilerini anlatmak yolunu biliyorlar. onları bu yola niçin sürüklemeli. Antoine Galland

-Türklerle dost ol, ama düşman olma. Gianni de Michelis

-Türklerin avrupa dengesi için gerekli bir unsur oldukları kesindir. Lord Beaconsfield

-Türk dilini incelerken insan zekasının dilde başardığı büyük mucizeyi görürüz. Max Muller (Benim bildiğim Türk dili savaş dilidir. Savaşta yapılacak şeyleri en kısa kelime ve cümlelerle anlatır. Al, ver, git, gel, vur, kır, kes, koş, dur vs. vs. O yüzden bu sözün doğruluğu ya da yönlendirmek istedikleri yönü incelemek gerekir. Mesela bizleri Arap alfabesinden ayırmak için oynanan oyunların üretimi bir söz olabilir.)

-Tarih, Türkler’den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar Medeniyetin birer ziynetidir. Alman tarihçi HAMMER


Not: Bu bilgi derlemesi http://www.haberyolda.com/2014/04/26/turkler-hakkinda-soylenmis-sozler/ sayfasından alıntıdır. Yalnız giriş yazısı ve notlar sayfamız tarafından ilave edilmiştir.

Yorum Gönder

11 Yorumlar

 1. SEN CEHALETIN ESIRI MISYONERLERDEN DAHA KOTU SUN SEN NERENN HIZMETKARISIN...TARIH BILMEYEN..TSINI BILE HATMETMEMISSIN..KENDI KENDINE BOS YORUMLAR YAPMISIN...ATATURKU ANLAYACAK NE BI KAPASITE VAR SENDE NEDE FATIHI NEDE ISLAM TARIHINI...

  YanıtlaSil
 2. luzumsuz yorumlarınızla sayfayı katletmişsiniz halbu ki yorumlarınız hakkında size soran olmadı emin olun ki şanlı Atatürk ve Osmanlı tarihini biz sizlerden değil sizin gibi olmayan insanlardan öğrendik.Devlet adamlarını yorumlamak size kalsaydık ülkeyi yönetmek sizin olurdu.Vatandaşlarımızın beynini yıkamak bu gereksiz yorumlarla yıkamak gerçekten ayıp .Ülkemiz sizin gibi saygısız insanlarla yer kazandığı için teşşekkürler

  YanıtlaSil
 3. Sayfa yöneticisinin yorumlarından anlıyorumki ATATÜRKÜ SEVMİYOR VE HATTA ONU KARALIYOR .BÜTÜN DÜNYA ATATÜRKE SAYGI DUYARKEN KENDİ ECDADI DUYMUYOR.DÜNYANIN EN BÜYÜK İRONİSİ ATATÜRKÜ SEVMEYEN İNSANLARIN ATATÜRKÜN VERDİĞİ HAKLA OY KULLANABİLİYOR OLMASIDIR.KADINA VE ERKEĞEDE EŞİTLİK HAKKINI ADMİN GETİRDİ SANKİ

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mustafa Kemal'i kendi ecdadı sevmiyor demişsiniz. sebebi ecdadının lehine değil onu çok seven yabancıların lehine ne karar varsa almıştırda o yüzden sevmiyorlar, sevmiyoruz.

   Sil
  2. adminin TÜRK olmadığı belli TÜRKLLÜK dışındaki tüm özellikleri taşıyor kendi yazdığın paylaştığın TÜRKLER için söylenen sözleri keşke okusaydın hiç değilse bir şeyler öğrenirdin. ATALARIN sayesinde bu ülkede rahat bir şekilde kimsenin baskısı zülmü altında yaşamadığına şükredip ATALARINI korur kollardın. sense Koskoca GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK gibi bir lideri o pis kokan ağzınla kötüleyip birde utanmadan burada kelimelere dökmüşsün yazık sana ve senin gibilere.

   Sil
  3. Admin kardeş çok müslümansın ya şunu da bilirsin , ahir zaman alametleri "öyle bir zaman gelicektir ki insanlar atalarına söymeye başlıyacaklardır!"

   Hangi zaman devrinde yaşadığımızı hatırlattığın için teşekkürler , bölücü zihniyetli acınılası kişilik

   Sil
  4. Türk var, Müslüman Türk var. Kendini gerçek bir Müslüman olarak görenlerin arasından tutsanız %0,1 anca Atatürk'ü seven çıkar. Diğer herkes sevmez. Bende sevmiyorum. Yani Türklük olarak bakarsan bugün Fillandiya, Macaristan, bir kısım Bulgar soyu ve Japon soyu Türklere dayanmaktadır. Ama onlardan Japonlar hariç diğerleri Türkleri sevmez. Şimdi bunlarda Türk değiş diğemezsin. Yani Atilla'yı kabul edip Macarları yoksayamazsın. İşte buda böyle birşey ben de Mustafa Kemal'i sevmiyorum ve Müslüman Türkler adına hiç iyi şeyler yapmadığını düğünüyorum.

   Sil
  5. Abi ezbere atip tutmayalim bize madde madde sayar mısın ? Atatürk müslüman Türklere neler yaptığı bizde bilelim neyden bahsettiğini ..

   Sil
  6. Sadece Hilafeti kaldırıp İslamiyet'i başsız bırakmasını söylemek bile yeterli.

   - Şeriat kanunlarını kaldırıp medeni kanunları adı ile batı kanunlarını getirmesi (şeriatı kol kesmekten ibaret birşey sanmayın.)
   - Sadece şapka giymedi diye asılan 500bin civarı İslam alimi (Bugün doğuda terör varsa başlıca kaynağı başlarında onları terbiye edecek Alimlerin geçmişte asılmış olmasıda yatar)
   - 1200 yıldır kullandığımız alfabeyi özümüze dönüyoruz adıyla orhun alfabesi yerine latin alfabesine çevirerek geçmişimizden koparması. Hani orhun alfabesini kullanıcaz bundan sonra dese en azından arap harflerinden önce yazılan eserlerimizi okumayı öğrenirdik.
   - İslamiyete inananlar bilirlerki Müslümanların ortak dili Arapça'dır ve cennette bu dil ile herkes konuşacaktır. O yüzden tüm Müslümanlar ibadetlerini ortak yaparken ibadetlerini zorlanmadan yapmaları için Arapça kullanılır. Namazda sureler Arapça okunur, namaza çağıran ezanlar Arapça okunur. Ezanı Türkçe yapmak bu işi ileride çok daha kötü hale getirmek istediğininde bir habercisidir.

   Sil
 4. Körü körüne bir şeye bağlanmayın gözlerinizi açın ve Atatürk dediğiniz adamın bir tapınakçı olduğunu fark edin öyle araştırmadan konuşmayın

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sen bizi o engin araştırmlarınla aydınlatır mısın (!) sayın illimunati kardeş

   Sil

Yorumunuz kaydedildi, moderatörler tarafından en kısa sürede onaylanıp yayınlanacaktır.