Hz. Lokman Hekim Kimdir?

Bazı Arap kaynakları Hz. Lokman Hekim’i uzun ömrün, bazıları hekimliğin, bazıları ise kahramanlığın atası sayarlar. Ömrünün yedi kartala bedel olduğu, (bir kartal yaklaşık 70 yıl yaşayabiliyor), beslediği yedi kartalda sonuncusu öldüğü vakit kendisinin de öldüğü söylenir. Hz. Lokman’ın insanlığa hekimliği öğreten bir peygamber olduğu söylentisi de vardır. O'nun bir vezir, büyük devlet adamı olduğuna dair Arap edebiyatında hikayelerde bulunmaktadır. Ayrıca O'nun ilkçağlarda yaşamış olan bir hekim olduğu kanısı da söz konusudur.


Efsaneye Göre Hz.Lokman Hekim Ölümsüzlüğün Sırrını Bulmuştur

Efsanesi insanların hayal gücüyle birleşerek zenginleşmiştir. Efsaneye göre Hz. Lokman bitkilerin dilinden anlayan ve ölümsüzlüğü arayan bir hekimdir. Çukurova’da birbiriyle konuşan çiçeklerden bu ilacın nasıl yapıldığını öğrenir fakat öğrendiklerini yazdığı kağıt Ceyhan nehri üzerindeki Misis köprüsü üzerinde elinden uçar. Bir rivayate göre de iksir Allah’ın (C.C) emriyle Hz. Cebrail tarafından yok edilmiştir. Böylece ölüm insanoğlunun çare bulamadığı felaketlerden biri olarak kalır.

Hz. Lokman Hekim’den Lokman Suresi’nde de bahsedilir. Allah (C.C) tarafından ona hikmet verildiği belirtilir. Oğluna verdiği öğütler anlatılır.

Acaba Hz. Lokman nasihatları ile bize ölümsüzlük iksirinin reçetesini  sunuyor mu?

Tarih boyunca simyacıların en büyük gayelerinden  birisi maddeleri altına çevirebilmek, ikincisi de ölümsüzlük iksirini bulabilmekti. Onlara göre fiziksel ölümsüzlük ruh ölümsüzlüğünden iyiydi bazıları ise bulduğunu sanmıştı. Aslında Hz. Lokman söyledikleri ile mucize iksiri bize sunmuştur. Fakat insanoğlu yaradılışı itibariyle aceleci olduğundan amacına hemen ulaşmak için onu bir yudumda içmek ister. Ama hayat denilen serüven bir yudumda içilecek kadar meşakkatsiz değildir.

Hz. Lokman Hekim;


  • Sebepsiz yere öfkelenen,
  • Faydasız söz söyleyen,
  • Herkese güvenen,
  • Lüzumsuz sorular soran,
  • Dostunu düşmanından ayıramayan insan kayıptadır der..

Eğer insan hayatta bunları becerebilirse ölümsüzlüğe kavuşmaz mı? İnsan bu nasihatlarla sınırlı hayat içerisindeki yolculuğunu sürdürerek ruhunu ölümsüz yapabilir.

Simyacıların iddia ettiği gibi önemli olan fiziksel ölümsüzlük değil ruh ölümsüzlüğüdür. Ruhu ebediyete temiz geçirmek içinde

Hz. Lokmanın şu kısa altı öğüdü bize yetmez mi?

-Yararsız sözlerle erdem bağdaşmaz.

-Malayani işlerle yaşam denilen gemi de gitmez ilk limana demir atmak zorunda kalır.

-Ölümsüzlüğe giden yolda kaybeder.

Hz. Lokman herkese güvenmemek gerektiğini söyler. Akıl, kalp ve ruh aynı çizgide giderse  Hz. Lokmanın bitkilerle konuştuğu gibi bizde varlık sebebi muhabbet olan kainatla konuşmuş oluruz. Kainat içerisindeki herşey Allah (C.C.) tarafından, insanın emrine verilmiştir. İnsan yaşadığı alemin mahiyetini Hz. Lokmanın söylediği gibi lüzümsuz içi boş sorularla değil ebediyetin kapısını aralayacak sorular sorarak anlayabilir.

İnsan ruhunu temiz ve diri tuttuğu sürece ölümsüzdür.

Kaynak: Nevbahar dergisi sitesi

Yorum Gönder

0 Yorumlar