İyi yolda gidenlerin peşinden gidenler veya kötü yolda gidenlerin peşinden gidenler

Sahihi Müslim, Müsnedi Ahmed İbn Hanbel, Süneni Nesai başta olmak üzere pek çok sahih hadis kaynaklarında geçen şu hadis bize bu konuda ışık tutmaktadır. "İslâm’da iyi bir çığır açan kimseye, bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslâm’da kötü bir çığır açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayırılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz.” (Riyazü’s-Salihin, Hadis No: 173)


Sizin de İslam'a olan kin ve garezleri bilinen kişilerin şöhretinin yayılmasına sebep olmamanız tavsiye olunur.

Yorum Gönder

0 Yorumlar